Archiv článků

17.01.2018 10:04

KPÚ v k.ú. Velká Chyška -oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 17.1.2018

KPÚ v k.ú. Velká Chyška -oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 17.1.2018

—————

13.12.2017 08:09

Uveřejnění nabídky - pronájem nebytových prostor v č.p. 94

Uveřejnění nabídky - pronájem nebytových prostor v č.p. 94

—————

12.12.2017 10:23

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019-2021

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019-2021

—————

12.12.2017 10:21

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019-2021

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019-2021

—————

12.12.2017 10:19

Návrh rozpočtu na rok 2018 obec Velká Chyška

Návrh rozpočtu na rok 2018 obec Velká Chyška

—————

12.12.2017 10:16

Návrh rozpočtu na rok 2018 obec Velká Chyška

Návrh rozpočtu na rok 2018 obec Velká Chyška

—————

12.12.2017 10:11

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za 2017

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za 2017

—————

12.12.2017 08:07

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

—————

02.12.2017 09:59

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise volby prezeidenta 2018

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise volby prezeidenta 2018

—————

30.11.2017 15:55

Rozpočtové opatření č.3-2017 obec Velká Chyška

Rozpočtové opatření č.3-2017 obec Velká Chyška

—————