Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016

02.06.2017 22:06

—————

Zpět