Nabídka na podnájem parceli

16.01.2015 08:35

Uveřejnění nabídky

Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na podnájem parcely p. č. 861  ve Velké Chyšce.

Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce do 2. února 2015. 

/Informace v úředních hodinách na Obecním úřadu Velká Chyška/.

 

Ing. Martin Drs

starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 16. ledna 2015

Sejmuto dne: 

—————

Zpět