Návrh rozpočtu na rok 2016

12.12.2015 15:49

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2016 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

540

 

1112 -    „              FO SVČ

80

 

1113 -  „       FO z kap.výnosů

55

 

1121 -    „              PO

600

 

1122 -   „      za obec

 

 

1211 -   „         DPH

1300

 

1361 – správní poplatky

1

 

1340 – popl.-likv.TKO

140

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1351 -  z loterií

10

 

1511 – daň z nemovitostí

480

 

4112 – dotace KÚ

55

 

1012 - pronájem pozemků

80

 

1032 – Lesy

26

80

2141 – Vnitřní obchod

 

80

2212 – Silnice MK

 

200

2310 – Pitná voda

660

1300

2321 – Kanalizace

90

400

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

270

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

30

80

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

70

3419 – Tělovýchova

 

30

3612 - Byty

37

5

3631 – Veřejné osvětlení

 

85

3632 – Pohřebnictví

3

15

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

3

240

3722 – Svoz TKO

 

210

3745 – Vzhled obcí

 

100

5512 – Požární ochrana

 

100

6112 – Zastupitelstvo

 

360

6171 – Správa OÚ

9

500

6310 – Finan.operace,úroky

 

8

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

 

50

8115 - financování

 

 

C e l k e m

4204

4204

 

Vyvěšeno: 12.12.2015

Schváleno ZO Velká Chyška:

Sejmuto:

 

—————

Zpět