Návrh rozpočtu na rok 2010

21.01.2010 12:09

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2010 Obec Velká Chyška tis.Kč

 

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

460

 

1112 -  FO SVČ

130

 

1113 -  FO z kap.výnosů

38

 

1121 -  PO

460

 

1211 -  DPH

950

 

1361 – správní poplatky

-

 

1337 – popl.-likv.TKO

140

 

1332 -  znečišt. ovzduší

4

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1511 – daň z nemovitostí

400

 

4112 – dotace KÚ

111,1

 

1032 – Lesy

200

70

2141 – Obchod

1,8

 

2212 – Silnice MK

 

250

2310 – Pitná voda

522

520

2321 – Kanalizace

18

5

2341 – Rybníky

 

 

3111 – Mateřská škola

 

268

3113 – ZŠ – školné

 

285

3314 – Knihovna

 

12

3326 – Kostel

 

 

3392 – Kulturní zařízení

30

65

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

20

3419 – Tělovýchova

 

25

3612 – Byty

43

5

3631 – Veřejné osvětlení

 

70

3632 – Pohřebnictví

4,4

20

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

300

3722 – Svoz TKO

 

176

3725 – Využív.a zneškod.KO

30

30

3745 – Vzhled obcí

 

20

5512 – Požární ochrana

 

55

6112 – Zastupitelstvo

 

300

6171 – Správa OÚ

 

485,7

6310 – Finan.operace,úroky

25

213

8114 –splátka úvěru

 

372

 

 

 

C e l k e m

3 576,7

3 576,7

 

—————

Zpět