Návrh rozpočtu na rok 2009

13.01.2009 00:00

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2009  Obec Velká Chyška v tis.Kč

 

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

540

 

1112 -   FO SVČ

430

 

1113 -   FO z kap.výnosů

40

 

1121 -   PO

690

 

1211 -   DPH

940

 

1361 – správní poplatky

1

 

1337 – popl.-likv.TKO

128

 

1332 -  znečišt. ovzduší

4

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1511 – daň z nemovitostí

342

 

4112 – dotace KÚ

31,7

 

1032 – Lesy

100

50

2141 – Obchod

1,8

 

2212 – Silnice MK

 

234

2310 – Pitná voda

500

420

2321 – Kanalizace

18

10

2341 – Rybníky

 

0,9

3111 – Mateřská škola

 

269

3113 – ZŠ – školné

 

280

3314 – Knihovna

 

10

3326 – Kostel

 

189

3392 – Kulturní zařízení

20

70

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

12

3419 – Tělovýchova

 

50

3612 – Byty

40

70

3631 – Veřejné osvětlení

 

70

3632 – Pohřebnictví

3,5

50

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

330

3722 – Svoz TKO

 

170

3725 – Využív.a zneškod.KO

20

20

3745 – Vzhled obcí

 

30

5512 – Požární ochrana

 

60

6112 – Zastupitelstvo

 

300

6171 – Správa OÚ

 

1197,5

6310 – Finanční operace

50

7

6171 – objekt čp.69

 

 

8116 - Financování

 

 

C e l k e m

3 909,4

3 909,4

Velká Chyška, 13.1.2009

—————

Zpět