Návrh rozpočtu na rok 2013

22.01.2013 00:00

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2013 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

508

 

1112 -    „              FO SVČ

61

 

1113 -  „       FO z kap.výnosů

52

 

1121 -    „              PO

512

 

1122 -   „      za obec

0

 

1211 -   „         DPH

1 020

 

1361 – správní poplatky

2

 

1340 – popl.-likv.TKO

150

 

1332 -  znečišt. ovzduší

0

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1351 -  z loterií

7

 

1511 – daň z nemovitostí

487

 

4112 – dotace KÚ

54,4

 

1032 – Lesy

50

100

2212 – Silnice MK

 

50

2310 – Pitná voda

540

350

2321 – Kanalizace

18

300

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

270

3113 – ZŠ – školné

 

0

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

25

70

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

20

3419 – Tělovýchova

 

50

3612 – Byty

47,2

10

3631 – Veřejné osvětlení

 

80

3632 – Pohřebnictví

5

30

3633 - Elektrifikace

 

180

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5

300

3722 – Svoz TKO

 

160

3745 – Vzhled obcí

 

140

5512 – Požární ochrana

 

100+920

6112 – Zastupitelstvo

 

285

6171 – Správa OÚ

 

419,6

6310 – Finan.operace,úroky

10

7

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

 

 

8115 - financování

304

 

C e l k e m

3 862,6

3 862,6

Vyvěšeno: 22.1.2013

Schváleno ZO Velká Chyška: 7.2.2013

Sejmuto:

—————

Zpět