Návrh rozpočtu na rok 2014

20.01.2014 00:00

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2014 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

568

 

1112 - „ FO SVČ

50

 

1113 -  „FO kap.výnosů

62

 

1121 -    „ PO

540

 

1122 -   „ za obec

19

 

1211 -   „ DPH

1375

 

1361 – správní poplatky

1

 

1340 – popl.-likv.TKO

140

 

1341 – popl. ze psů

4,2

 

1351 -  z loterií

12

 

1511 – daň z nemovitostí

483

 

2420 – vrác.půjčky SDH

680

 

4112 – dotace KÚ

54,4

 

1012 - pronájem pozemků

31,6

 

1032 – Lesy

40

70

2219 – Chodníky

 

1111

2310 – Pitná voda

549

280

2321 – Kanalizace

54

330

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

270

3314 – Knihovna

 

8

3392 – Kulturní zařízení

26

60

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

10

3419 – Tělovýchova

 

30

3612 - Byty

37

 

3631 – Veřejné osvětlení

 

85

3632 – Pohřebnictví

3

15

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

300

3722 – Svoz TKO

 

170

3745 – Vzhled obcí

 

250

5512 – Požární ochrana

 

70+250+680

6112 – Zastupitelstvo

 

280

6171 – Správa OÚ

14,4

450,5

6310 – Finan.operace,úroky

7

7,5

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

 

19

8115 - financování

 

 

C e l k e m

4757

4757

 

Vyvěšeno:

Schváleno ZO Velká Chyška:

Sejmuto:

 

—————

Zpět