Návrh rozpočtu na rok 2015

27.01.2015 08:35

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2015 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

540

 

1112 -    „              FO SVČ

10

 

1113 -  „       FO z kap.výnosů

55

 

1121 -    „              PO

680

 

1122 -   „      za obec

24

 

1211 -   „         DPH

1392

 

1361 – správní poplatky

1

 

1340 – popl.-likv.TKO

140

 

1341 – popl. ze psů

4

 

1351 -  z loterií

10

 

1511 – daň z nemovitostí

488

 

4112 – dotace KÚ

54,4

 

1012 - pronájem pozemků

60

 

1032 – Lesy

400

150

2219 – Chodníky

 

20

2310 – Pitná voda

660

945

2321 – Kanalizace

70

1000

2341 – Rybníky

1

1

3111 – Mateřská škola

 

270

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

30

100

3399 – Sbor pro obč. záležit.

 

50

3419 – Tělovýchova

 

30

3612 - Byty

37,2

5

3631 – Veřejné osvětlení

 

85

3632 – Pohřebnictví

3

15,5

3636 - Mikroregion

 

10

3639 – Komunál.služby

5,4

160

3722 – Svoz TKO

 

170

3745 – Vzhled obcí

 

170

5512 – Požární ochrana

 

570

6112 – Zastupitelstvo

 

380

6171 – Správa OÚ

12

500

6310 – Finan.operace,úroky

2

7,5

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

30

60

8115 - financování

 

 

C e l k e m

4709

4709

 

Vyvěšeno: 27.1.2015

Schváleno ZO Velká Chyška:

Sejmuto:

 

—————

Zpět