Návrh rozpočtu na rok 2017

13.12.2016 22:00

NÁVRH ROZPOČTU  NA  ROK  2017 Obec Velká Chyška tis.Kč

§§§

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 – daně z příj. FO ZČ

625

 

1112 -    „              FO SVČ

50

 

1113 -  „       FO z kap.výnosů

70

 

1121 -    „              PO

650

 

1122 -   „      za obec

 

 

1211 -   „         DPH

1300

 

1361 – správní poplatky

1,2

 

1340 – popl.-likv.TKO

140

 

1341 – popl. ze psů

4,3

 

1351 -  z loterií

15

 

1511 – daň z nemovitostí

540

 

4112 – dotace KÚ

57,8

 

1012 - pronájem pozemků

80

 

1032 – Lesy

100

110

2141 – Vnitřní obchod

 

12

2212 – Silnice MK

 

200

2310 – Pitná voda

704

1316,8

2321 – Kanalizace

97

230

2341 – Rybníky

1

1

2411- Pošta Parner

90

210

3111 – Mateřská škola

 

270

3314 – Knihovna

 

10

3392 – Kulturní zařízení

20

80

3399 – Sbor pro obč. záležit.

4

70

3419 – Tělovýchova

 

50

3612 - Byty

37

5

3631 – Veřejné osvětlení

 

85

3632 – Pohřebnictví

6

20

3636 - Mikroregion

 

20

3639 – Komunál.služby

 

100

3722 – Svoz TKO

 

230

3745 – Vzhled obcí

 

100

5512 – Požární ochrana

 

150

6112 – Zastupitelstvo

 

375

6171 – Správa OÚ

80

1020

6310 – Finan.operace,úroky

0,5

8

6399 –Ost.fin.operace/daň ob

 

 

8115 - financování

 

 

C e l k e m

4672,8

4672,8

 

Vyvěšeno: 13.12.2016

Schváleno ZO Velká Chyška:

Sejmuto:

 

 

—————

Zpět