Pronájem nebytových prostor v č.p. 94

06.04.2015 12:00

Obec Velká Chyška uveřejňuje tímto  podle

§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění nabídku na pronájem nebytových prostor v č.p. 94.

 

Případní zájemci se mohou písemně hlásit na Obecním úřadě ve Velké Chyšce

do 22. dubna 2015.

 

                                                                                                              Ing. Martin Drs

                                                                                                              starosta obce

 

Vyvěšeno dne 6. dubna  2015

Sejmuto dne :

—————

Zpět