Závěrečný účet obce

05.04.2011 13:28

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2010

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010  v tis. Kč     Schválený...

—————

13.05.2010 13:24

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2009 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009  v tis. Kč     Schválený...

—————